1 Room For rent in district / neighbourhood Staatsliedenbuurt in Amsterdam

5 Rooms rented out in district / neighbourhood Staatsliedenbuurt in Amsterdam

Living in the district / neighbourhood Staatsliedenbuurt in Amsterdam

About the district / neighbourhood Staatsliedenbuurt in Amsterdam

De Staatsliedenbuurt in Amsterdam West is van oudsher de buurt van (lagere) ambtenaren. De Staatsliedenbuurt is een wijk met creatieve en initiatiefrijke mensen met een relatief hoog opleidingsniveau. Bewoners ervaren de wijk als een dorp binnen de stad. Toch heeft de wijk een stedelijk karakter, het is een geslaagd voorbeeld van divers wonen.

Er is bovengemiddeld veel aandacht en interesse voor kunst en cultuur, mede door de aanwezigheid van veel kunstenaars. Het Westerpark met het oude Westergasfabrieksterrein heeft als (cultuur) park een grote aantrekkingskracht voor de buurt. Er is gerenoveerd met behoud van karakter, waardoor de Staatsliedenbuurt momenteel de grootste onaangetaste Nederlandse arbeidersbuurt is. Bewoners ervaren de wijk als een dorp binnen de stad. Toch heeft de wijk een stedelijk karakter, het is een geslaagd voorbeeld van divers wonen.